‼️
Các bạn hãy click vào từng link dưới đây để xem gallery ảnh đầy đủ chất lượng cao!

Ngày 1

Đoàn Hà Nội:

[BIMMERTRIP GALLERY] Ngày 1 - Đoàn Hà Nội
Gallery ảnh ngày 1 - đoàn Hà Nội.

Đoàn Sài Gòn:

[BIMMERTRIP GALLERY] Ngày 1 - Đoàn Sài Gòn
Gallery ảnh ngày 1 - đoàn Sài Gòn.

Ngày 2

Đoàn Hà Nội:

[BIMMERTRIP GALLERY] Ngày 2 - Đoàn Hà Nội
Gallery ảnh ngày 2 - đoàn Hà Nội.

Đoàn Sài Gòn:

[BIMMERTRIP GALLERY] Ngày 2 - Đoàn Sài Gòn
Gallery ảnh ngày 2 - đoàn Sài Gòn.

Chương trình Welcome Dinner:

[BIMMERTRIP GALLERY] Ngày 2 - Welcome Dinner
Gallery ảnh ngày 1 - bữa tiệc chào mừng Welcome Dinner

Ngày 3

Diễu hành:

[BIMMERTRIP GALLERY] Ngày 3 - Diễu hành
Gallery ảnh ngày 3 - diễu hành toàn đoàn tại thành phố Đà Nẵng.

Pool & BBQ Party:

[BIMMERTRIP GALLERY] Ngày 3 - Pool & BBQ Party
Gallery ảnh ngày 3 - chương trình Pool & BBQ Party

Ngày 4

Gala Dinner

[BIMMERTRIP GALLERY] Ngày 4 - Gala Dinner
Gallery ảnh ngày 4 - chương trình gala dinner
Chia sẻ bài viết này