Gallery ảnh đầy đủ tại link dưới:

Day 1 - HN - Google Drive

Một số ảnh trong gallery của ngày này:

Chia sẻ bài viết này