BIMMERTRIP 202226

BIMMERTRIP 2022 là chương trình gặp mặt người đam mê và sử dụng BMW tại Việt Nam, được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng bởi BMW Car Club Vietnam. Tham gia chương trình, các Bimmer sẽ cùng gặp mặt, giao lưu, chia sẻ và lan toả niềm đam mê BMW. Ngoài ra, đây cũng là một dịp để nghỉ ngơi, khám phá những vùng đất thú vị trên khắp Việt Nam cùng những chiếc BMW yêu quý của mình.

You’ve successfully subscribed to BMW Car Club Vietnam
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.