Gallery ảnh đầy đủ tại link dưới:

2 - Pool Party - Google Drive

Một số ảnh trong gallery của ngày này:

Chia sẻ bài viết này