BIMMERFEST 2020

Bimmerfest Vietnam là chương trình gặp mặt người đam mê và sở hữu BMW lớn nhất tại Việt Nam, được tổ chức bởi BMW Car Club Vietnam. Bimmerfest Vietnam 2020 được tổ chức vào ngày 27-28 tháng 11 năm 2020, tại thành phố biển Quy Nhơn xinh đẹp.

5
BIMMERFEST 2020
Trang 1 / 1
Bạn đã đăng ký nhận tin qua Email thành công tại BMW Car Club Vietnam
Chào mừng Bimmer quay trở lại!
Bạn đã đăng ký thành công!
Success! Your email is updated.
Link của bạn đã hết hạn
Thành công! Hãy check Email để nhận link đăng nhập.