Đây là bài viết tổng hợp 3000+ ảnh của sự kiện Bimmerfest Vietnam 2020.

BMWCCV xin gửi lời cảm ơn đến các cá nhân, đơn vị:

  • 117 Media: đơn vị chụp ảnh chính thức của sự kiện.
  • Các cá nhân, tổ chức khác như: anh Pham Moon, Tung Lam Ng, nhóm Xe Tinh tế, nhóm D1 Team.

Mời các bạn click vào từng trang sau để xem các album ảnh chi tiết:

Các album ảnh của 117 Media

[Gallery] Bimmerfest Vietnam 2020 - Đoàn Hà Nội ngày 1 (117 Media)
Official BMW Car Club in Vietnam.
[Gallery] Bimmerfest Vietnam 2020 - Đoàn Hà Nội ngày 2 (117 Media)
Official BMW Car Club in Vietnam.
[Gallery] Bimmerfest Vietnam 2020 - Chương trình thiện nguyện tại Hội người mù tỉnh Bình Định
Official BMW Car Club in Vietnam.
[Gallery] Bimmerfest Vietnam 2020 - chương trình Welcome Dinner tại Quy Nhơn (by 117 Media)
Bộ ảnh chương trình Welcome Dinner ngày 27/11/2020, trong khuôn khổ Bimmerfest Vietnam 2020.
[Gallery] Bimmerfest Vietnam 2020 - album ảnh sự kiện ban ngày 28/11 (by 117 Media)
Official BMW Car Club in Vietnam.
[Gallery] Bimmerfest Vietnam 2020 - album ảnh diễu hành trên đường phố Quy Nhơn (by 117 Media) - Phần 1
Official BMW Car Club in Vietnam.
[Gallery] Bimmerfest Vietnam 2020 - album ảnh diễu hành trên đường phố Quy Nhơn (by 117 Media) - Phần 2
Official BMW Car Club in Vietnam.
[Gallery] Bimmerfest Vietnam 2020 - album ảnh Gala Dinner (by 117 Media)
Official BMW Car Club in Vietnam.

Các album ảnh của anh Pham Moon

[Gallery] Bimmerfest Vietnam 2020 - Công tác chuẩn bị của đoàn Sài Gòn (by Pham Moon)
Album ảnh công tác chuẩn bị cho sự kiện Bimmerfest Vietnam 2020 của BMW Club of Saigon.
[Gallery] Bimmerfest Vietnam 2020 - album ảnh hành trình đoàn Sài Gòn đến Quy Nhơn (by Pham Moon)
Official BMW Car Club in Vietnam.
[Gallery] Bimmerfest Vietnam 2020 - album ảnh sự kiện (by Pham Moon)
Official BMW Car Club in Vietnam.

Các album ảnh của Tung Lam Ng

[Gallery] Bimmerfest Vietnam 2020 - Công tác chuẩn bị của đoàn Hà Nội (by Tung Lam Ng)
Album ảnh công tác chuẩn bị cho sự kiện Bimmerfest Vietnam 2020 của BMW Club of Hanoi.
[Gallery] Bimmerfest Vietnam 2020 - album ảnh sự kiện by Tung Lam Ng
Official BMW Car Club in Vietnam.

Album ảnh của Xe Tinh tế

[Gallery] Bimmerfest Vietnam 2020 - album ảnh sự kiện by Xe Tinh Tế
Official BMW Car Club in Vietnam.

Album ảnh của D1 Team

[Gallery] Bimmerfest Vietnam 2020 - album ảnh sự kiện by D1 Team
Official BMW Car Club in Vietnam.
Chia sẻ bài viết này