Buổi họp chính

Tham quan showroom - khu bảo dưỡng, sửa chữa xe của Eurokars - một trong hai đơn vị phân phối BMW tại Singapore

Chương trình liên hoan Dine & Dance của BMW Car Club Singapore

Chia sẻ bài viết này