Hành trình Europe Drive 2023 của BMW Car Club Vietnam đã đi đến hồi kết. Hãy cùng ngắm nhìn lại toàn bộ gallery ảnh sự kiện qua từng điểm đến.

*Click vào từng ảnh để mở ra gallery ảnh tương ứng.

2-2

3-2

4-4

5-5

6-3

7-2

9-2

10-2

11-2

12-3

13-5

14-4

15-1

16

Chia sẻ bài viết này