Mới chơm đến lưng đèo
thì đã có một vụ tai nạn motor khá nghiêm trọng vừa xảy ra phía trước; toàn bộ mọi người đều phải dừng lại đợi xử lý
0:00
/0:41
Tiếp tục hành trình

Xem toàn bộ Gallery của chuyến đi tại đây.

Chia sẻ bài viết này