Tập kết tại điểm check point
Cận cảnh BMW 7 Series
Những khúc cua dần hiện lên trước mắt
Các khúc cua được đánh số
Có nhiều khúc cua hẹp, bánh xe sát mép vực
Những khúc cua tay áo hấp dẫn mọi tay lái trên đủ các loại xe khác nhau, từ ô tô đến motor, xe đạp
Hình ảnh là không đủ thể diễn tả sự kỳ vĩ của khung cảnh này
Đoàn đã đến gần
Điểm dừng ở đỉnh đèo
0:00
/0:11

Xem toàn bộ Gallery của chuyến đi tại đây.

Chia sẻ bài viết này