Vino Italiano - shop rượu vang Italia nhập khẩu tài trợ rượu vang cho chương trình Pool & BBQ tại BIMMERTRIP, cũng như tặng quà cho chương trình bốc thăm tại Gala Dinner.

Chia sẻ bài viết này