BaseWash hỗ trợ miễn phí dịch vụ rửa xe tiêu chuẩn cho những xe tham gia BIMMERTRIP 2022 từ ngày 12 đến 17 tháng 7/2022.

Các bạn có thể sử dụng dịch vụ tại BaseWash, địa chỉ: 97-99 đường Doãn Khuê, TP. Đà Nẵng (Google Maps)

Chia sẻ bài viết này