Club Event

23
Các thành viên của BMWCCV quyên góp 60+ triệu Đồng ủng hộ đồng bào Miền Trung

Các thành viên của BMWCCV quyên góp 60+ triệu Đồng ủng hộ đồng bào Miền Trung

BMWCCV

Những ngày gần đây, trái tim của người dân toàn Việt Nam đang một lòng hướng về đồng bào Miền Trung - nơi đang chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề của bão lũ. Và cộng đồng thành viên BMW Car Club Vietnam cũng đã có sự đóng góp kịp thời để ủng hộ đồng bào kém may mắn.

Trang 2 / 2
Bạn đã đăng ký nhận tin qua Email thành công tại BMW Car Club Vietnam
Chào mừng Bimmer quay trở lại!
Bạn đã đăng ký thành công!
Success! Your email is updated.
Link của bạn đã hết hạn
Thành công! Hãy check Email để nhận link đăng nhập.