BTC xin thông báo lịch trình chi tiết của chương trình "Road Trip Trải Nghiệm Châu Âu 2023 - BMWCCV Europe Drive 2023" như sau:

Chia sẻ bài viết này