Cập nhật ngày 13/8/2022

  • BDH Club confirm những ID chuyển vào trạng thái "ID treo" như trong link: https://airtable.com/shrZBkYZeqyyKK7SW
  • Các bạn có thể kiểm tra tình trạng membership của mình tại link: http://bmwclub.vn/check
  • Như đã thông báo trước đây, các thành viên hiện tại của Club có thể đổi số ID của mình hiện tại sang số ID khác nếu muốn - việc đổi số ID có chi phí 500,000 VND, và member sẽ được cấp lại toàn bộ thông tin, vật phẩm liên quan đến số ID mới. Thời gian bắt đầu cho thành viên hiện tại có thể đổi số ID là từ 1/9/2022 và theo cơ chế first-come-first-serve.
  • Từ ngày 1/1/2023, toàn bộ số ID "treo" sẽ được đưa vào danh sách ID có thể đăng kí dành cho bất kỳ thành viên nào.

Theo quy định của Club, những Club ID của thành viên không gia hạn sẽ bị thu hồi và đưa trở lại vào quỹ ID có thể đăng kí. Vậy Club xin thông báo về những ID sắp hết hạn như sau:

  1. Bạn có thể kiểm tra tình trạng Membership của toàn bộ thành viên BMWCCV tại link này.  Cột "Membership" thể hiện tình trạng đăng kí của từng thành viên, ví dụ: nếu ai đó có "2022" thì chứng tỏ đang là thành viên của Club, còn ai đó chỉ có "2020" thì thành viên đó không gia hạn tiếp thành viên, và ID đó có thể sẽ hết hạn.

2. Xem danh sách những ID sắp hết hạn tại link này.

3. Nếu bạn đã là thành viên năm 2020, mà chưa gia hạn Membership năm 2021 (và những ai đăng kí membership 2021 sẽ được miễn phí membership 2022) thì bạn còn hạn đến hết ngày 15/5/2022 để đăng kí.

4. Từ ngày 16/5/2022, những thành viên 2022 không gia hạn tiếp tục thì số Club ID đó sẽ bị đưa vào tình trạng "treo" đến hết năm 2022 - tức là:

  • Số ID đó sẽ không thuộc về chủ gốc của nó (do không gia hạn membership)
  • Các thành viên hiện tại của Club có thể đổi số ID của mình hiện tại sang số ID khác nếu muốn - việc đổi số ID có chi phí 500,000 VND, và member sẽ được cấp lại toàn bộ thông tin, vật phẩm liên quan đến số ID mới. Thời gian bắt đầu cho thành viên hiện tại có thể đổi số ID là từ 1/9/2022 và theo cơ chế first-come-first-serve.
  • Từ ngày 1/1/2023, toàn bộ số ID "treo" sẽ được đưa vào danh sách ID có thể đăng kí dành cho bất kỳ thành viên nào.

5. Nếu bạn cảm thấy danh sách Membership của Club bị sai lệch, vui lòng gửi yêu cầu qua www.bmwclub.vn/ask

BDH Club xin trân trọng thông báo.

Chia sẻ bài viết này