*cập nhật ngày 11/4/2024.

BMWCCV xin giới thiệu danh sách nhân sự của BMW Car Club Vietnam cũng như các Chapter. Những người trong danh sách dưới đây sẽ có thể đại diện BMWCCV / Chapter để thực hiện các công việc trong phạm vi của mình, theo quy định chung của BMWCCV.

Rất mong các thành viên sẽ hỗ trợ BDH trong quá trình tham gia Club, để cùng xây dựng cộng đồng Bimmer tại Việt Nam văn minh và có các hoạt động tích cực.

Danh sách nhân sự tham gia vào công tác vận hành BMW Car Club Vietnam

Hội đồng BMW Car Club Vietnam

Hội đồng của BMW Car Club Vietnam gồm những người tâm huyết và gắn bó với cộng đồng Bimmer Việt Nam, cũng như BMWCCV trong thời gian dài. Hội đồng sẽ cùng bàn bạc và đưa ra quyết định phương hướng hoạt động của Club, cũng như các vấn đề quan trọng.

Thành viên Hội đồng BMWCCV bao gồm các thành viên của Ban điều hành BMW Car Club Vietnam, cũng như quản lý của các Chapter lớn.

Thành viên Hội đồng BMWCCV cập nhật đến ngày 11/4/2024 bao gồm:

 • Mr. Vũ Tuấn Phong (#001) - Sáng lập viên, Chủ tịch BMWCCV.
 • Mr. Nguyễn Hồng Sơn (#012) - Đồng sáng lập, Phó chủ tịch BMWCCV.
 • Mr. Nguyễn Duy Thành (#099) - Chủ tịch BMW Club of Hanoi.
 • Mr. Nguyễn Quang Minh (#123) - Phó chủ tịch BMW Club of Hanoi.
 • Mr. Phạm Quang Thuần (#100) - Chủ tịch BMW Club of Saigon.
 • Mr. Nguyễn Ngọc Phú (#079) - Phó chủ tịch BMW Club of Saigon.
 • Mr. Lê Đình Khánh (#028) - Đồng sáng lập, Ban cố vấn BMWCCV.

Ban điều hành BMW Car Club Vietnam

Ban điều hành BMW Car Club Vietnam sẽ trực tiếp điều hành và thực hiện các công việc liên quan đến Club toàn quốc nói chung, như:

 • Tiếp nhận đăng kí thành viên.
 • Thực hiện member kit, merchandise cho toàn Club
 • Tổ chức sự kiện mang quy mô toàn quốc.
 • Tìm kiếm các đối tác, nhà tài trợ cho Club, mang lại quyền lợi cho các thành viên ở phạm vi toàn quốc.
 • Ngoại giao và kết nối BMWCCV với BMW Clubs Asia cũng như các BMW Club khác trên toàn cầu.
 • Tổ chức và điều hành công tác truyền thông của BMWCCV.
 • Đồng hành, hỗ trợ các Chapter vận hành theo quy định chung của BMWCCV.
 • Và các hoạt động khác.

Thành viên BDH BMWCCV bao gồm:

 • Mr. Vũ Tuấn Phong (#001) - Sáng lập viên, Chủ tịch BMWCCV, Thành viên Hội đồng BMWCCV.
 • Mr. Nguyễn Hồng Sơn (#012) - Đồng sáng lập, Phó chủ tịch BMWCCV, Thành viên Hội đồng BMWCCV.
 • Mr. Lê Đình Khánh (#028) - Đồng sáng lập, Ban cố vấn, BDH BMWCCV, Thành viên Hội đồng BMWCCV.

Các nhân sự hỗ trợ khác của BMWCCV:

 • Mr. Nguyễn Văn Du (#026) - Chuyên viên Công nghệ.
 • Mr. Hồ Công Luân (#003) - Thư ký Club, Phụ trách Partner & Sponsor.
 • Mr. Nguyễn Quang Tùng Lâm (#007) - Phụ trách Merchandise, Design, Media.

Ban điều hành các Chapter

Ban điều hành của các Chapter sẽ trực tiếp vận hành các Chapter theo quy định của BMWCCV và thực hiện các công việc:

 • Kết nối, tổ chức các sự kiện dành cho thành viên của Chapter.
 • Thực hiện các công tác truyền thông của riêng Chapter.
 • Tìm kiếm đối tác, nhà tài trợ cho Chapter, nâng cao quyền lợi của thàn viên.

Danh sách Ban điều hành BMW Club of Hanoi (BMWCCV Hanoi Chapter)

 • Mr. Nguyễn Duy Thành (#099) - Chủ tịch BMW Club of Hanoi, BDH BMWCCV, Thành viên Hội đồng BMWCCV.
 • Mr. Nguyễn Quang Minh (#123) - Phó chủ tịch BMW Club of Hanoi, BDH BMWCCV, Thành viên Hội đồng BMWCCV.
 • Mr. Nguyễn Thắng Anh (#104) - Ban cố vấn Hanoi Chapter

Danh sách Ban điều hành BMW Club of Saigon (BMWCCV Saigon Chapter)

 • Mr. Phạm Quang Thuần (#100) - Chủ tịch BMW Club of Saigon, BDH BMWCCV, Thành viên Hội đồng BMWCCV.
 • Mr. Nguyễn Ngọc Phú (#079) - Phó chủ tịch BMW Club of Saigon, BDH BMWCCV, Thành viên Hội đồng BMWCCV.
 • Mr. Phạm Trần Kim Long (#131) - Ban cố vấn BMW Club of Saigon
 • Mr. Nguyễn Ngọc Thiện (#292) - Ban cố vấn BMW Club of Saigon
 • Mr. Bùi Thế Hưng (#356) - Ban cố vấn BMW Club of Saigon
Chia sẻ bài viết này