*cập nhật ngày 12/8/2022

BMWCCV xin giới thiệu danh sách nhân sự của BMW Car Club Vietnam cũng như các Chapter.

BMW Car Club Vietnam

Ban điều hành:

 • Mr. Vũ Tuấn Phong - Sáng lập viên, Chủ tịch BMWCCV.
 • Mr. Nguyễn Hồng Sơn - Đồng sáng lập, Phó chủ tịch BMWCCV.
 • Mr. Lê Đình Khánh - Đồng sáng lập, Phó chủ tịch BMWCCV
 • Mr. Nguyễn Duy Thành - Chủ tịch BMW Club of Hanoi, BDH BMWCCV.
 • Mr. Nguyễn Quang Minh - Phó chủ tịch BMW Club of Hanoi, BDH BMWCCV.
 • Mr. Phạm Quang Thuần - Chủ tịch BMW Club of Saigon, BDH BMWCCV.
 • Mr. Nguyễn Ngọc Phú - Phó chủ tịch BMW Club of Saigon, BDH BMWCCV.

Các nhân sự khác:

 • Hồ Công Luân - Thư ký Club, Phụ trách Partner & Sponsor.
 • Nguyễn Quang Tùng Lâm - Phụ trách Merchandise, Design, Media.

Các chapter

BMW Club of Hanoi (BMWCCV Hanoi Chapter)

 • Nguyễn Duy Thành - Chủ tịch BMW Club of Hanoi
 • Nguyễn Quang Minh - Phó chủ tịch BMW Club of Hanoi
 • Nguyễn Thanh Phúc - Ban cố vấn Hanoi Chapter
 • Nguyễn Thắng Anh - Ban cố vấn Hanoi Chapter

BMW Club of Saigon (BMWCCV Saigon Chapter)

 • Phạm Quang Thuần - Chủ tịch BMW Club of Saigon
 • Nguyễn Ngọc Phú - Phó chủ tịch BMW Club of Saigon
Chia sẻ bài viết này