YODY - thương hiệu thời trang với hệ thống 180+ cửa hàng trên toàn quốc, đã tài trợ toàn bộ áo đồng phục cho người tham gia BIMMERTRIP 2022.

Cảm ơn anh Nguyễn Việt Hoà (club member #358) là CEO của YODY đã hỗ trợ cho Event!

Áo sẽ được gửi kèm trong Event Kit dành cho những người đăng kí tham gia.

Chia sẻ bài viết này