(BDH Club sẽ update hình ảnh của Member Kit sau, đợt này bận đi chơi quá chưa làm được)

Trong năm 2023, khi đăng kí hoặc gia hạn thành viên BMWCCV, các member sẽ nhận được Member Kit bao gồm:

  • Áo đồng phục trắng - với áo từ nhà tài trợ vàng YODY.
  • Thẻ thành viên (dành cho thành viên mới đăng kí - và riêng năm 2023 này, Club sẽ phát lại thẻ thành viên mới cho toàn bộ các Member cũ trước đó)
  • Sticker có số ID (dành cho thành viên mới đăng kí) và Sticker không có số ID (dành cho thành viên cũ gia hạn) - được thực hiện bởi nhà tài trợ AutoWrap
  • Cốc và vòng tay cao su (dành cho thành viên mới đăng ký)
  • Móc khóa (dành cho toàn bộ thành viên)
  • Và những đồ khác (nếu có).

Member Kit sẽ được ship trong khoảng 20 ngày từ ngày đăng kí / gia hạn.