💟
Đây là nơi BMW Car Club Vietnam ghi nhận toàn bộ các ủng hộ của thành viên dành cho các chương trình từ thiện của Club, cũng như các hoạt động khác.
Xin chân thành cảm ơn các thành viên đã ủng hộ vào các hoạt động này!
Lưu ý rằng danh sách này là chưa đầy đủ, BDH của Club đang cập nhật, bổ sung thêm trong những ngày tới.

Danh sách tổng số tiền các thành viên đã ủng hộ (sắp xếp từ cao đến thấp)

Hoặc bạn có thể xem chi tiết hơn tại link: https://airtable.com/appxsh4X8z6FKORqY/shryjLCGJZ3wWT5SZ

Chi tiết số tiền ủng hộ theo chương trình

Các bạn nên xem ở trên desktop để có giao diện tốt hơn

Hoặc bạn có thể xem chi tiết hơn tại link: https://airtable.com/appxsh4X8z6FKORqY/shrQbOlDTdXJe3igo

Danh sách toàn bộ các chương trình của Club

Hoặc bạn có thể xem chi tiết hơn tại link: https://airtable.com/appxsh4X8z6FKORqY/shr61vNkpEaPlzJFF