Sau đây là tổng hợp toàn bộ các màu sơn trên các phiên bản của BMW 7 Series G70, bao gồm Pure Excellent và M-Sport. Ngoài ra, mình cũng tổng hợp cả phiên bản 2 màu (Duo-tone)

Sơn 1-màu trên BMW 7 Series Pure Excellence

Sơn 2-màu trên BMW 7 Series Pure Excellence

Giá của option 2 màu sơn này là 12,000 EURO tại Đức (~300 triệu VND), nếu về VN đóng cả thuế nữa thì tính ra phải cả tỷ Đồng?

Sơn 1-màu trên BMW 7 Series M-Sport

Sơn 2-màu trên BMW 7 Series M-Sport

Giá của option 2 màu sơn này là 12,000 EURO tại Đức (~300 triệu VND), nếu về VN đóng cả thuế nữa thì tính ra phải cả tỷ Đồng?