Xin chào các bạn,

Để thuận tiện cho quá trình vận hành và phát triển Club, BDH BMWCCV đã quyết định:

  • Sử dụng Web Site trên một nền tàng dễ sử dụng hơn, ổn định hơn, tốc độ nhanh hơn. Địa chỉ Web vẫn sẽ là www.bmwclub.vn và được đặt trên nền tảng Blogging Ghost.org
  • Forum cũ với rất nhiều nội dung được viết từ trước đến nay sẽ được lưu trữ ở địa chỉ https://old.bmwclub.vn ít nhất trong thời gian 3 tháng tới. Một số nội dung quan trọng đã, đang và sẽ được chuyển sang Web mới trong thời gian tới.

BDH BMWCCV xin trân trọng thông báo!