Membership của BMW Car Club Vietnam sẽ được tính 01 năm từ ngày bạn đăng kí mới hoặc ngày gia hạn gần nhất.

Khi gia hạn Membership, bạn sẽ duy trì tình trạng thành viên của Club, cũng như nhận Member Kit của năm tương ứng.

Hãy làm theo các bước sau để gia hạn tình trạng Membership:

Bước 1: kiểm tra tình trạng Membership của mình.

  • Để xem danh sách các thành viên đang còn hạn Membership của Club, vui lòng click vào đây.

Bước 2: gia hạn Membership

Để gia hạn Membership của BMWCCV trong 1 năm nữa, bạn vui lòng chuyển phí Membership với thông tin như sau:

  • Chi phí Membership: 1.500.000 VND.
  • Chủ tài khoản: Vũ Tuấn Phong
  • STK: 1800269228 - Ngân hàng: MB Bank
  • Nội dung chuyển khoản: "BMWCCV - [tên] - [Club ID] - [số điện thoại]"

BDH Club sẽ xác nhận qua email khi nhận được phí gia hạn.

Một số lưu ý

  • Ngày gia hạn gần nhất sẽ được tính từ ngày hết hạn Membership gần nhất của bạn, chứ không phải ngày bạn chuyển phí gia hạn Membership.
  • Sau 30 ngày kể từ ngày hết hạn Membership mà thành viên không thực hiện gia hạn, số Club ID đó sẽ được chuyển lại kho số ID chung của Club.

BDH BMW Car Club Vietnam xin trân trọng thông báo.