Gallery ảnh đầy đủ tại link dưới:

3 - Welcome Dinner - Google Drive

Một số ảnh trong gallery của ngày này: