Rolls-Royce Phantom Series II

Rolls-Royce Phantom Series II phiên bản dài EWB

Rolls-Royce Phantom Series II tại buổi ra mắt toàn cầu

Rolls-Royce Phantom Series II tại buổi ra mắt thị trường Bắc Mỹ