BMW X7 xDrive40i màu Blue Ridge Mountain

Ảnh chạy trên đường

Ảnh tĩnh

Ảnh nội thất

BMW X7 xDrive40i màu Sparkling Copper

Ảnh chạy trên đường

Ảnh tĩnh

Ảnh nội thất

BMW X7 xDrive40i màu Brooklyn Grey

Ảnh chạy trên đường