BMW i7 xDrive60 màu Frozen Deep Grey

Ảnh trên đường

Ảnh tĩnh

Ảnh nội thất

BMW i7 xDrive60 màu Oxid Grey Metallic

Ảnh chạy trên đường

Ảnh tĩnh

Ảnh nội thất