BMW XM - những điểm nổi bật

BMW XM màu Cope York Green trên đường phố

BMW XM - bộ ảnh Lifestyle

BMW XM màu Sapphire Black

Ảnh Studio - ngoại thất

Ảnh Studio - nội thất

Ảnh Studio - chi tiết

Bản vẽ phác thảo

Quá trình thiết kế