Bài viết thông tin chi tiết về chiếc BMW M4 Convertible G83, vui lòng đọc tại đây: https://bmw-car-club-vietnam.ghost.io/bmw-m4-convertible-g83-manh-ghep-cuoi-cung-cua-dong-m4-the-he-g-chinh-thuc-ra-mat/

Ảnh trên đường

Ảnh Studio

Phiên bản xDrive