BMW M3 G80 màu Frozen Portimao Blue

BMW M3 G80 màu Isle of Men Green

BMW M3 G80 - album ảnh tại UK

BMW M3 G80 ra mắt tại Singapore

BMW M3 G80 tại M Power Day (Singapore)

BMW M3 G80 ra mắt tại South Africa