Các album ảnh mới cập nhật (lần 1)

Click vào link sau để xem:

[Gallery] BMW 7 Series G11/G12 phiên bản Facelift (bổ sung)
BMW 745Le xDrive - album ảnh LifestyleBMW 745LeBMW 750LiBMW 730LdBMW 750i

Ảnh Studio

Bản vẽ phác thảo

BMW 750Li

BMW 745Le

BMW 745e

BMW 740Li

Quá trình sản xuất