Xem thêm Gallery phần 1 tại link sau:

[Gallery] BMW 5 Series G60 - Phần 1
Gallery ảnh chính hãng đầy đủ của BMW 6 Series G60.

BMW 530e

BMW 5 Series G60 tại sự kiện Villa d'Este 2023

Family Shots

Hệ thống giải trí và công nghệ

Bản vẽ phác thảo

Quá trình thiết kế

Truyền thống BMW 5 Series