Xem thêm Gallery phần 2 tại link sau:

[Gallery] BMW 5 Series G60 - Phần 2
Gallery ảnh chính hãng của BMW 5 Series G60.

Những điểm nổi bật

BMW i5 eDrive40

BMW i5 M60 xDrive