Bản vẽ phác thảo

Các phiên bản

Ảnh studio

BMW 3 Series Touring phiên bản M-Sport

BMW 3 Series Touring phiên bản Luxury Line

BMW 3 Series Touring phiên bản hybrid 330e

BMW 3 Series Touring M340i

BMW 3 Series Touring 330d xDrive