Để những người tham gia BIMMERTRIP 2024 nhận ra nhau, thuận lợi cho quá trình giao lưu, BTC mời các thành viên gửi ảnh chân dung + ảnh xe mình sẽ sử dụng trong hành trình.

BTC sẽ tạo frame ảnh và post lên các nhóm mạng xã hội, nhóm chat của Club.

Frame mẫu:

Form đăng kí: