📣
Hãy chia sẻ hình ảnh của bạn và chiếc BMW bạn sẽ sử dụng để tham gia sự kiện BIMMERTRIP HỘI AN 2024, để từ đó các Club Member biết nhau và dễ dàng hơn trong việc giao lưu nhé!
Sau khi bạn điền form dưới đây, BTC sẽ tổng hợp để làm frame ảnh và gửi lại cho bạn, đồng thời BTC sẽ chia sẻ trên các nền tảng truyền thông của Club.
Nếu bạn có thắc mắc trong quá trình gửi ảnh, vui lòng liên hệ Tùng Lâm - Zalo (‭037 2102586‬)

Mẫu ảnh frame Club sẽ làm:

Form gửi ảnh: