*Bimmer Story là series bài viết đặc biệt được thực hiện bởi BMW Car Club Vietnam, không chỉ nói về những nhân vật trong cộng đồng đam mê BMW mà còn xoay quanh những câu chuyện và góc nhìn thú vị phía sau. Series sẽ được thực hiện thường kì và cập nhật trên website www.bmwclub.vn.

Chia sẻ bài viết này