BMW 5 Series G30 2021 vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản: 520i Luxury, 520i M Sport và 530i M Sport. Trong bài viết này, BMWCCV sẽ minh họa chi tiết 12 điểm khác biệt giữa 3 phiên bản, hy vọng sẽ giúp các bạn nắm bắt rõ ràng hơn chênh lệch về giá bán/option của BMW 5 Series LCI.

Hiện tại các phiên bản có giá chính thức như sau:
• 520i Luxury: 2,499 tỉ đồng
520i M Sport: 2,969 tỉ đồng
• 530i M Sport: 3,289 tỉ đồng

So sánh 12 điểm khác biệt giữa 3 phiên bản, đi từ tổng thể tới chi tiết, ngoại thất tới nội thất.